Retirement of Mr. Winston Roddick CB QC

10 NOVEMBER 2020

Retirement of Mr Winston Roddick CB QC

Chambers is sad to announce the retirement of Mr Winston Roddick CB QC from practice at the Bar. Winston became a member of chambers (then 34 Park Place) in 1970. He took ‘silk’ after only 15 years as junior counsel. It follows that, apart from his tenure as Commissioner for Crime and Police for North Wales, Winston has been a member of chambers, and much valued colleague and friend,  for 50 years. As his truly remarkable career (which also included his term as the first Counsel General for Wales) draws to an end, we wish him and his wife, Cennin, our very best wishes for the future.

 Ymddeoliad Mr Winston Roddick CB CF

Mae Siambrau yn drist i gyhoeddi ymddeoliad Mr Winston Roddick CB CF o'i yrfa fel bargyfriethiwr. Daeth Winston yn aelod o Siambrau (34 Park Place ar y pryd) yn 1970. Cymerodd ‘sidan’ yn 1985 ar ôl cyfnod byr iawn fel ‘junior’.  Ar wahân i'w gyfnod fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, bu Winston yn aelod o siambrau, ac yn gydweithiwr a ffrind gwerthfawr, am hanner can mlynedd. Wrth i’w yrfa wirioneddol ddisglair (a wnaeth gynnwys ei dymor fel Cwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru) ddod i ben, dymunwn iddo a’i wraig, Cennin, bob rhwyddineb yn y dyfofol.